Homepage Heiloo

Op zaterdag 23 april houden beide Jan van Rijckeborghscholen hun jaarlijkse Open Dag van 10:00 tot 13:00. Een ideale gelegenheid om de school te laten zien aan geïnteresseerde familieleden, buren, vrienden en bekenden. Iedereen is van harte welkom, zegt het voort…!

De Jan van Rijckenborghschool is een kleinschalige basisschool met een continurooster. Het uitgangspunt van de school is ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’. Ofwel een evenredige ontwikkeling van het sociale, cognitieve en creatieve niveau. Er wordt gewerkt met projectonderwijs en reguliere lesmethodes, welke voldoen aan de kerndoelen. De vakken beeldende vorming en bewegingsonderwijs worden gegeven door vakdocenten. Het gevarieerde onderwijspakket en de brede ontwikkeling vertalen zich in een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De Jan van Rijckenborghschool doelt niet speciaal op cognitieve resultaten, maar biedt gedegen onderwijs waarin het kind zijn eigenheid ontwikkelt en leert delen en samenwerken.