Homepage Heiloo

De Jan van Rijckenborghschool is een kleinschalige basisschool met een doorlopend rooster. Het uitgangspunt van de school is ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’. Ofwel een evenredige ontwikkeling van het sociale, cognitieve en creatieve niveau. Er wordt gewerkt met projectonderwijs en reguliere lesmethodes, welke voldoen aan de kerndoelen. De vakken beeldende vorming en bewegingsonderwijs worden gegeven door vakdocenten. Het gevarieerde onderwijspakket en de brede ontwikkeling vertalen zich in een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De Jan van Rijckenborghschool doelt niet speciaal op cognitieve resultaten, maar biedt gedegen onderwijs waarin het kind zijn eigenheid ontwikkelt en leert delen en samenwerken.

 

EERSTE plaats (een 7,7) in RTL Scholentest

De Jan van Rijckenborghschool staat met een 7,7 in Heiloo op de eerste plaats (van totaal 10 scholen) in de Scholentest van RTL Nieuws. In deze test worden de resultaten van de eindtoets met elkaar vergeleken, gecorrigeerd voor onder meer het opleidingsniveau van ouders en de kenmerken van de buurt. We zijn hier natuurlijk enorm trots op!

JvR school Heiloo wint schaaktoernooi